<rp id="kjfnc"></rp>
 • <th id="kjfnc"></th>
  1. <rp id="kjfnc"><acronym id="kjfnc"><input id="kjfnc"></input></acronym></rp>
   1. <button id="kjfnc"><acronym id="kjfnc"></acronym></button><button id="kjfnc"><object id="kjfnc"></object></button>

    二十四史 | 四庫全書 | 古今圖書集成 | 歷史人物 | 說文解字 | 成語詞典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三經索引 | 字體轉換器 | 篆書識別 | 近義反義詞 | 對聯大全 | 家譜族譜查詢 | 哈佛古籍

    首頁 | 國學書庫 | 影印古籍 | 詩詞寶典 | 精選 | 漢語字典 | 漢語詞典 | 部件查字 | 書法字典 | 甲骨文 | 解密 | 歷史人物 | 歷史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 軟件下載

    歷史 | 四庫全書 | 全文檢索 | 古籍書目 | 正史 | 成語詞典 | 康熙字典 | 說文解字 | 字形演變 | 金 文 | 年號 | 歷史地名 | 歷史事件 | 官職 | 知識 | 中醫中藥 | 留言反饋

    [部件查字] 可查約20萬個漢字;可查《漢語大字典》《中華字?!匪袧h字。
    [部件查字] 網址:http://www.mcyl91.com/zidian/bujian/
    首先要安裝字體:開心宋體,否則部分漢字不能完全顯示或顯示亂碼。
    如何在word中顯示生僻字:復制到word,設置字體KaiXinSong即可。教程請看到最后。
    以漢字為列。通過觀察該字由“網革馬中”組成。
    那么就可以輸入部件:馬中革,輕松找到。部件不用完全輸入,也可以通過右側選擇部件。

    同樣可以輸入“中革”找到該字。如下圖。?。?!注意別打空格

    也可以輸入“網馬中革”找到該字。如下圖。?。?!注意別打空格

    輸入“網馬”找到該字。如下圖。?。?!注意別打空格

    輸入“馬中”找到該字。。?。?!注意別打空格

    輸入“馬中”,勾去兼容。卻發現找不到該字了。注意看上下兩個圖的區別。

    勾去兼容,需要輸入“馬中”,才能找到該字。注意是繁體字馬,看上下兩個圖的區別。
    兼容模式,就是繁體字或不好打的部件可用常用漢字代替。如馬代替馬、羊代替?等。部件兼容表


    有些漢字不是unicode漢字,是打不出來的,必須用圖片表示。以為例子。
    此時是圖片字,就需要勾上圖片字。如下圖。    注意看下圖,以下6個選擇框默認狀態下是沒勾上的,6個都不勾表示只檢索unicode漢字。

    勾上圖片字,表示檢索常用的非unicode圖片漢字。
    勾上 F&G ,表示檢索CJK-F區和G區漢字。
    勾上古壯字,表示檢索古壯字字典。
    勾上日本字,表示檢索日本和制漢字。
    勾上其他,表示檢索其他文字。
    檢索總字數:81516個Unicode漢字+漢語大字典6萬+中華字海8.5萬+古壯字+CJK-F區&G區+日本和制漢字,約20萬字。


    再來幾個例子。

    點開查出來的漢字,即可查看該字在各字典中的頁碼及相關解釋。如下圖

    注意事項:
    一定要安裝網站上的字體,否則很多漢字顯示不出來或者顯示亂碼。 如下圖:

    同時也可下載《漢字寶典》離線查詢。軟件預覽圖如下:
    使用方法很簡單,有問題加QQ群:415561765


    如何在word中顯示生僻字:復制到word,設置字體KaiXinSong即可。
    國學迷 李長吉集四卷外卷一卷 李長吉集四卷外卷一卷 李長吉集四卷外卷一卷 李長吉昌谷集句解定本四卷 李長吉昌谷集句解定本四卷 李長吉昌谷集句解定本四卷 昌谷集(昌谷集註)四卷 昌谷集(昌谷集註)四卷 昌谷集(昌谷集註)四卷 昌谷集四卷外集一卷 昌谷集四卷 昌谷集辯註一卷 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 李長吉詩集四卷外詩集一卷(李賀歌詩編、集外詩,錦囊集、外集,李長吉詩集、外集,歌詩編、集外詩,昌谷集、外集) 唐李長吉詩集(歌詩編、李長吉集)四卷 唐李長吉詩集(歌詩編、李長吉集)四卷 唐李長吉詩集(歌詩編、李長吉集)四卷 唐李長吉詩集(歌詩編、李長吉集)四卷 唐李長吉詩集(歌詩編、李長吉集)四卷 唐太常寺奉禮郎李長吉詩集(唐李賀詩集、長吉集、長吉詩鈔)一卷 唐太常寺奉禮郎李長吉詩集(唐李賀詩集、長吉集、長吉詩鈔)一卷 唐太常寺奉禮郎李長吉詩集(唐李賀詩集、長吉集、長吉詩鈔)一卷 唐太常寺奉禮郎李長吉詩集(唐李賀詩集、長吉集、長吉詩鈔)一卷 李賀詩集(李賀詩編)不分卷 李賀詩集(李賀詩編)不分卷 昌谷詩鈔不分卷 唐李長吉歌詩四卷 唐李長吉歌詩四卷 李長吉歌詩四卷外卷一卷(箋註評點李長吉歌詩、外集,李長吉詩集) 李長吉歌詩四卷外卷一卷(箋註評點李長吉歌詩、外集,李長吉詩集) 李長吉歌詩四卷外卷一卷(箋註評點李長吉歌詩、外集,李長吉詩集) 李長吉歌詩四卷外卷一卷(箋註評點李長吉歌詩、外集,李長吉詩集) 李長吉歌詩四卷外詩集一卷 唐李長吉詩集四卷外詩集一卷 唐李長吉詩集四卷外詩集一卷 昌谷詩集五卷 唐李長吉詩集四卷外集一卷首一卷 李長吉歌詩四卷外集一卷首一卷 李長吉歌詩四卷外集一卷首一卷 李長吉歌詩四卷外集一卷首一卷 唐李長吉詩補註四卷外卷二卷復古堂舊本五卷年譜一卷附錄九卷首一卷 李長吉詩刪註二卷 李長吉詩刪註二卷 李長吉詩集評註四卷 協律鉤元四卷外集一卷 李長吉文集四卷 劉棗強詩集二集附錄一卷 劉棗強詩集二集附錄一卷 劉棗強詩集二集附錄一卷 中唐劉言史詩一卷 盧全集 繹史3 繹史4 左傳紀事本末,平臺紀略,平臺紀略_東徵集 逸周書,東觀漢記,建康實錄 隆平集,古史 通志1 通志2 通志3 通志4 通志5 通志6 通志7 通志8 通志9 通志10 東都事略 路史,欽定重訂契丹國志,欽定重訂大金國志 古今紀要,蕭氏續後漢書,蕭氏續後漢書_義例,蕭氏續後漢書_續後漢書音義 郝氏續後漢書1 郝氏續後漢書2,春秋別典 御定歷代紀事年表1 御定歷代紀事年表2 御定歷代紀事年表3 御定歷代紀事年表4 御定歷代紀事年表5 欽定續通志1 欽定續通志2 欽定續通志3 欽定續通志4 欽定續通志5 欽定續通志6 欽定續通志7 欽定續通志8 欽定續通志9 欽定續通志10 補歷代史表,後漢書補逸 春秋戰國異辭,春秋戰國異辭_春秋戰國通表,春秋戰國異辭_摭遺 尚史1 尚史2 國語,國語補音,戰國策,鮑氏戰國策註 戰國策校註,貞觀政要,渚宮舊事,渚宮舊事_補遺,東觀奏記,五代史闕文,五代史補,北狩見聞錄,松漠紀聞,松漠紀聞_續,燕翼詒謀錄 太賓士跡統類,咸淳遺事,大金弔伐錄,汝南遺事,錢塘遺事,平宋錄 弇山堂別集1 弇山堂別集2,革除逸史,欽定蒙古源流 太祖高皇帝聖訓,太宗文皇帝聖訓,世祖章皇帝聖訓,聖祖仁皇帝聖訓 世宗憲皇帝聖訓 世宗憲皇帝上諭八旗,世宗憲皇帝上諭八旗_上諭旗務議覆,世宗憲皇帝上諭八旗_諭行旗務奏議 世宗憲皇帝上諭內閣1 世宗憲皇帝上諭內閣2 世宗憲皇帝硃批諭旨1 世宗憲皇帝硃批諭旨2 世宗憲皇帝硃批諭旨3 世宗憲皇帝硃批諭旨4 世宗憲皇帝硃批諭旨5 世宗憲皇帝硃批諭旨6 世宗憲皇帝硃批諭旨7 世宗憲皇帝硃批諭旨8 世宗憲皇帝硃批諭旨9 世宗憲皇帝硃批諭旨10 唐大詔令集,兩漢詔令 範文正奏議,包孝肅奏議,盡言集,讜論集,左史諫草,左史諫草_左史呂公家傳,左史諫草_監簿呂公家傳,商文毅疏稿,王端毅奏議,馬端肅奏議 關中奏議,胡端敏奏議,楊文忠三錄 何文簡疏議,垂光集,孫毅菴奏議,玉坡奏議,南宮奏稿,訥谿奏疏,譚襄敏奏議 潘司空奏疏,兩河經略,兩垣奏議,周忠愍奏疏,張襄壯奏疏,靳文襄奏疏,靳文襄奏疏_治河題藁,靳文襄奏疏_撫皖題藁,華野疏稿 宋名臣奏議1 宋名臣奏議2 歷代名臣奏議1 歷代名臣奏議2 歷代名臣奏議3 歷代名臣奏議4 歷代名臣奏議5 歷代名臣奏議6 歷代名臣奏議7 歷代名臣奏議8 歷代名臣奏議9 歷代名臣奏議10 名臣經濟錄1 名臣經濟錄2 御選明臣奏議 孔子編年,東家雜記,晏子春秋,魏鄭公諫錄,李相國論事集,杜工部年譜,杜工部詩年譜,紹陶錄,金佗萃編,金佗萃編_金佗續編 象臺首末,魏鄭公諫續錄,忠貞錄,諸葛忠武書,寧海將軍固山貝子功績錄,朱子年譜,朱子年譜_朱子年譜考異,朱子年譜_朱子論學切要語 古列女傳,古列女傳_續古列女傳,高士傳,卓異記,春秋臣傳,廉吏傳,紹興十八年同年小錄,伊洛淵源錄 宋名臣言行錄 名臣碑傳琬琰之集 錢塘先賢傳贊,慶元黨禁,宋寶祐四年登科錄,京口耆舊傳,昭忠錄,敬鄉錄,唐才子傳,元名臣事略 浦陽人物記,古今列女傳,殿閣詞林記,嘉靖以來首輔傳 明名臣琬琰錄,明名臣琬琰錄_明名臣琬琰續錄,今獻備遺,百越先賢志,元儒考略 欽定宗室王公功績表傳,欽定外藩蒙古回部王公表傳 欽定八旗滿洲氏族通譜1 欽定八旗滿洲氏族通譜2,欽定勝朝殉節諸臣錄 明儒學案 中州人物考,東林列傳,東林列傳_熹宗原本本紀,儒林宗派,明儒言行錄,明儒言行錄_明儒言行錄續編 史傳三編 閩中理學淵源考,徵南錄,驂鸞錄,吳船錄,入蜀記,西使記,保越錄,粵閩巡視紀略,松亭行紀,扈從西巡日錄 兩漢博聞,通鑑總類1 通鑑總類2,南北史識小錄_南史識小錄,南北史識小錄_北史識小錄 吳越春秋,越絕書,華陽國志,鄴中記,十六國春秋,別本十六國春秋 蠻書,釣磯立談,江南野史,江南別錄,江表志,江南餘載,三楚新錄,錦里耆舊傳,五國故事,蜀檮杌,馬氏南唐書,陸氏南唐書,陸氏南唐書_南唐書音釋,吳越備史,吳越備史_補遺,安南志略 十國春秋1 十國春秋2,朝鮮史略,越史略 歲時廣記,御定月令輯要 三輔黃圖,禁扁,元和郡縣志 太平寰宇記1 太平寰宇記2 元豐九域志,輿地廣記,方輿勝覽 明一統志1 明一統志2 大清一統志1 大清一統志2 大清一統志3 大清一統志4 大清一統志5 大清一統志6 大清一統志7 大清一統志8 大清一統志9 大清一統志10 吳郡圖經續記,乾道臨安志,淳熙三山志 吳郡志,新安志,剡錄 會稽志,會稽志_會稽續志,赤城志
    特別致謝 | 收藏本站 | 歡迎投稿 | 意見建議 | | 作文范文
    Copyright © 國學大師 古典圖書集成 All Rights Reserved.
    免責聲明:本站非營利性站點,以方便網友為主,僅供學習。
    內容由熱心網友提供和網上收集,不保留版權。若侵犯了您的權益,來信即刪。scp168@qq.com

    滬ICP備15009860號
    亿乐彩app
    <rp id="kjfnc"></rp>
   2. <th id="kjfnc"></th>
    1. <rp id="kjfnc"><acronym id="kjfnc"><input id="kjfnc"></input></acronym></rp>
     1. <button id="kjfnc"><acronym id="kjfnc"></acronym></button><button id="kjfnc"><object id="kjfnc"></object></button>

      南充 | 台北 | 牡丹江 | 淮安 | 阿坝 | 六安 | 台北 | 凉山 | 漳州 | 阿勒泰 | 抚顺 | 鹤壁 | 宜都 | 无锡 | 忻州 | 乐平 | 扬中 | 吴忠 | 佳木斯 | 图木舒克 | 邢台 | 三河 | 三门峡 | 宁德 | 台州 | 姜堰 | 莱州 | 临沧 | 醴陵 | 郴州 | 乌兰察布 | 甘南 | 中山 | 泗洪 | 衢州 | 荆门 | 七台河 | 海宁 | 兴安盟 | 日照 | 鹰潭 | 博罗 | 吉安 | 内蒙古呼和浩特 | 甘肃兰州 | 济南 | 钦州 | 乳山 | 东台 | 广西南宁 | 澄迈 | 杞县 | 通辽 | 惠东 | 泰州 | 通化 | 昭通 | 潜江 | 亳州 | 宁德 | 铁岭 | 乳山 | 淮安 | 黑河 | 海西 | 佛山 | 张北 | 伊春 | 牡丹江 | 台北 | 周口 | 保亭 | 贵州贵阳 | 海丰 | 云浮 | 广西南宁 | 徐州 | 陵水 | 鹰潭 | 澄迈 | 永新 | 新疆乌鲁木齐 | 揭阳 | 靖江 | 苍南 | 河源 | 台湾台湾 | 昆山 | 江门 | 章丘 | 扬州 | 平凉 | 宁波 | 滨州 | 威海 | 平潭 | 平顶山 | 茂名 | 渭南 | 灌南 | 乐清 | 遂宁 | 黄冈 | 齐齐哈尔 | 平顶山 | 偃师 | 青海西宁 | 平顶山 | 张家界 | 那曲 | 乌兰察布 | 宣城 | 海南海口 | 莒县 | 三亚 | 丽水 | 福建福州 | 新沂 | 吴忠 | 禹州 | 安吉 | 柳州 | 锦州 | 宜春 | 燕郊 | 东营 | 塔城 | 白银 | 嘉善 | 抚州 | 高雄 | 巢湖 | 鹤壁 | 沛县 | 吕梁 | 荆州 | 邯郸 | 丽水 | 东阳 | 信阳 | 百色 | 石嘴山 | 莱芜 | 定州 | 钦州 | 济源 | 长垣 | 阳江 | 安顺 | 安岳 | 沭阳 | 海安 | 滁州 | 七台河 | 吉林长春 | 来宾 | 汉川 | 葫芦岛 | 瑞安 | 单县 | 崇左 | 衡阳 | 湖州 | 武夷山 | 杞县 | 莒县 | 香港香港 | 陕西西安 | 邹平 | 青州 | 屯昌 | 肇庆 | 商丘 | 邹城 | 廊坊 | 泰兴 | 宣城 | 三河 | 毕节 | 鹤岗 | 随州 | 昭通 | 荆州 | 聊城 | 株洲 | 桐乡 | 鸡西 | 惠州 | 宜昌 | 嘉峪关 | 黄南 | 池州 | 咸阳 | 台中 | 广州 | 宜春 | 阜阳 | 阿里 | 本溪 | 辽宁沈阳 | 馆陶 | 江苏苏州 | 阜阳 | 日喀则 | 黄山 | 任丘 | 永州 | 平顶山 | 牡丹江 | 吐鲁番 | 文山 | 泰安 | 玉溪 | 鹤岗 | 宁波 | 义乌 | 无锡 | 临汾 | 吕梁 | 内江 | 玉溪 | 绥化 | 青州 | 大兴安岭 | 梧州 | 潍坊 | 泗洪 | 台南 | 西藏拉萨 | 海门 | 任丘 | 商洛 | 凉山 | 大丰 | 宁夏银川 | 贵州贵阳 | 运城 | 驻马店 | 南充 | 基隆 | 燕郊 | 巢湖 | 克孜勒苏 | 临汾 | 湖南长沙 | 昆山 | 日喀则 | 阳江 | 保定 | 龙岩 | 河池 | 河池 | 阿拉尔 | 绍兴 | 咸宁 | 本溪 | 开封 | 达州 | 安阳 | 呼伦贝尔 | 曲靖 | 日照 | 德州 | 惠州 | 昭通 | 钦州 | 迪庆 | 曲靖 | 河南郑州 | 厦门 | 定安 | 邹平 | 南通 | 内江 | 昆山 | 德阳 | 六盘水 | 高密 | 吉林 | 顺德 | 莱州 | 大兴安岭 | 衢州 | 桓台 | 海东 | 如皋 | 武安 | 铁岭 | 潮州 | 兴安盟 | 正定 | 湛江 | 吉林长春 | 定西 | 宝鸡 | 怒江 | 深圳 | 山南 | 迪庆 | 瓦房店 | 池州 | 云南昆明 | 昌都 | 龙岩 | 广元 | 林芝 | 黄南 | 商丘 | 巴音郭楞 | 泰兴 | 铜仁 | 乐平 | 东营 | 咸阳 | 青海西宁 | 吉林长春 | 靖江 | 阿勒泰 | 库尔勒 | 河南郑州 | 日土 | 高雄 | 天长 | 巴音郭楞 | 潍坊 | 商洛 | 巴音郭楞 | 醴陵 | 宣城 | 信阳 | 三沙 | 博尔塔拉 | 莒县 | 靖江 | 燕郊 | 阿克苏 | 如皋 | 崇左 | 黄石 | 江西南昌 | 揭阳 | 建湖 | 宜春 | 湖北武汉 | 燕郊 | 海丰 | 淮安 | 泰州 | 海南 | 山南 | 衢州 | 海拉尔 | 通辽 | 阿里 | 齐齐哈尔 | 绥化 | 双鸭山 | 湖州 | 改则 | 三门峡 | 汕头 | 新疆乌鲁木齐 | 沧州 | 丹阳 | 荆州 | 马鞍山 | 张家界 | 招远 | 玉溪 | 海东 | 眉山 | 鹰潭 | 曲靖 | 黑河 | 定安 | 赣州 | 临夏 | 随州 | 朔州 | 白沙 | 固原 | 黑河 | 肇庆 | 德州 | 燕郊 | 屯昌 | 巴音郭楞 | 柳州 | 仁寿 | 亳州 | 毕节 | 曲靖 | 克拉玛依 | 怒江 | 白银 | 蚌埠 | 神木 | 湘潭 | 梅州 | 东莞 | 阿拉尔 | 黑龙江哈尔滨 | 三沙 | 中卫 | 日喀则 | 乌兰察布 | 诸城 | 临汾 | 来宾 | 邢台 | 四平 | 兴化 | 钦州 | 铁岭 | 义乌 | 象山 | 灌云 | 济源 | 平凉 | 济南 | 黑河 | 伊犁 | 深圳 | 乐平 | 通辽 | 孝感 | 昌吉 | 齐齐哈尔 | 寿光 | 湖南长沙 | 嘉兴 | 鹰潭 | 资阳 | 松原 | 迪庆 | 临猗 | 宿迁 | 益阳 | 阿克苏 | 海西 | 定安 | 石嘴山 | 周口 | 中卫 | 绵阳 | 琼中 | 赣州 | 榆林 | 临汾 | 济宁 | 阳江 | 运城 | 大连 | 三亚 | 临海 | 青海西宁 | 绥化 | 海丰 | 顺德 | 邹平 | 新泰 | 昌吉 | 海安 | 锦州 | 佛山 | 五家渠 | 汉川 | 福建福州 | 博罗 | 伊犁 | 天门 | 邢台 | 济宁 | 商丘 | 中山 | 鹰潭 | 吕梁 | 淮南 | 岳阳 | 鹤壁 | 张家界 | 吐鲁番 | 秦皇岛 | 吉林 | 永新 | 吉林长春 | 西藏拉萨 | 恩施 | 亳州 | 儋州 | 乐山 | 沭阳 | 霍邱 | 岳阳 | 本溪 | 玉树 | 济源 | 内江 | 安康 | 滨州 | 双鸭山 | 昭通 | 迁安市 | 张家口 | 湘西 | 德阳 | 神农架 | 溧阳 | 湖南长沙 | 赣州 | 铜川 | 宁国 | 西藏拉萨 | 兴化 | 澳门澳门 | 定州 | 洛阳 | 黄石 | 玉树 | 滕州 | 杞县 | 大庆 | 株洲 | 聊城 | 广饶 | 常德 | 北海 | 商洛 | 眉山 | 肇庆 | 赣州 | 黄石 | 楚雄 | 溧阳 | 佳木斯 | 铜陵 | 迁安市 | 吴忠 | 迪庆 | 鄂尔多斯 | 库尔勒 | 沭阳 | 威海 | 丹东 | 曲靖 | 资阳 | 白银 | 江西南昌 | 莱州 | 徐州 | 九江 | 阿勒泰 | 昭通 | 库尔勒 | 吴忠 | 阿拉尔 | 红河 | 和田 | 江门 | 安庆 | 盘锦 | 四川成都 | 邢台 | 兴安盟 | 东方 | 青海西宁 | 岳阳 | 三明 | 阿勒泰 | 鄂尔多斯 | 三门峡 | 韶关 | 来宾 | 秦皇岛 | 文昌 | 盘锦 | 曲靖 | 义乌 | 秦皇岛 | 南阳 | 玉林 | 三沙 | 泰安 | 嘉峪关 | 晋江 | 荆门 | 德州 | 招远 | 临沧 | 济源 | 黔南 | 锦州 | 阿克苏 | 泗阳 | 广安 | 海南 | 九江 | 阿拉尔 | 石河子 | 吉林 | 天水 | 滕州 | 辽源 | 酒泉 | 晋江 | 顺德 | 平凉 | 招远 | 朝阳 | 三门峡 | 任丘 | 百色 | 阜新 | 桐乡 | 池州 | 福建福州 | 四平 | 五指山 | 诸城 | 临猗 | 邳州 | 德州 | 邹平 | 泗阳 | 文山 | 攀枝花 | 舟山 | 石河子 | 南阳 | 昌吉 | 黔南 | 随州 | 青州 | 遵义 | 三沙 | 甘孜 | 通化 | 桐乡 | 山南 | 龙口 | 昌吉 | 吉林 | 湘潭 | 延安 | 吉林 | 菏泽 | 河北石家庄 | 连云港 | 株洲 | 阿坝 | 珠海 | 双鸭山 | 邹平 | 德阳 | 运城 | 荣成 | 萍乡 | 天水 | 衡阳 | 来宾 | 宜宾 | 铜川 | 铜仁 | 芜湖 | 运城 | 青州 | 曹县 | 溧阳 | 长葛 | 芜湖 | 德宏 | 和田 | 桓台 | 辽宁沈阳 | 诸暨 | 吉林长春 | 曹县 | 泰州 | 抚顺 | 濮阳 | 临夏 | 吉林 | 宜都 | 黔东南 | 嘉善 | 桐城 | 海南 | 大连 | 赵县 | 永新 | 临夏 | 海北 | 普洱 | 徐州 | 大庆 | 呼伦贝尔 | 阳泉 | 黄南 | 安顺 | 滨州 | 玉树 | 江西南昌 | 辽阳 | 巴音郭楞 | 白沙 | 四平 | 广元 | 晋中 | 淮北 | 揭阳 | 海安 | 简阳 | 赤峰 | 崇左 | 昭通 | 临沂 | 吐鲁番 | 马鞍山 | 山西太原 | 石狮 | 东营 | 营口 | 如东 | 安阳 | 神农架 | 天水 | 余姚 | 阿勒泰 | 牡丹江 | 昌吉 | 禹州 | 牡丹江 | 平凉 | 澄迈 | 昌都 | 阿拉尔 | 贵州贵阳 | 大同 | 景德镇 | 甘孜 | 泸州 | 桐乡 | 屯昌 | 巴音郭楞 | 眉山 | 陇南 | 靖江 | 新余 | 晋城 | 海拉尔 | 三亚 | 葫芦岛 | 鹤岗 | 南平 | 万宁 | 攀枝花 | 嘉善 | 偃师 | 玉环 | 大兴安岭 | 屯昌 | 扬中 | 汕尾 | 鞍山 | 迁安市 | 晋江 | 临沂 | 定州 | 固原 | 黔南 | 清远 | 迪庆 | 大庆 | 荆门 | 泗洪 | 涿州 | 承德 | 澳门澳门 | 益阳 | 宜昌 | 莱芜 | 桐乡 | 阳泉 | 齐齐哈尔 | 武夷山 | 灌南 | 黑河 | 新沂 | 靖江 | 佛山 | 安吉 | 东海 | 泰兴 | 百色 | 阜新 | 舟山 | 安庆 | 诸城 | 台湾台湾 | 承德 | 荣成 | 慈溪 | 诸暨 | 曲靖 | 忻州 | 孝感 | 苍南 | 瓦房店 | 黑龙江哈尔滨 | 眉山 | 武夷山 | 烟台 | 景德镇 | 姜堰 | 抚州 | 辽宁沈阳 | 曲靖 | 图木舒克 | 克孜勒苏 | 漯河 | 安吉 | 汉川 | 金昌 | 河池 | 厦门 | 常德 | 定西 | 锡林郭勒 | 海南海口 | 鹰潭 | 乌兰察布 | 遂宁 | 海门 | 阿拉尔 | 锦州 | 温州 | 如皋 | 克拉玛依 | 随州 | 海北 | 济源 | 肇庆 | 渭南 | 南充 | 安徽合肥 | 山东青岛 | 荆州 | 防城港 | 扬中 | 吉林长春 | 琼海 | 鸡西 | 玉树 | 泰州 | 广西南宁 | 包头 | 阿拉尔 | 黄山 | 大丰 | 惠东 | 偃师 | 张家界 | 阿拉善盟 | 常州 | 平潭 | 哈密 | 五指山 | 清徐 | 吉林 | 黄南 | 日土 | 平潭 | 宜春 | 烟台 | 来宾 | 临沂 | 大庆 | 宁夏银川 | 汕尾 | 海北 | 石嘴山 | 那曲 | 广汉 | 宁德 | 湖州 | 通辽 | 潜江 | 石狮 | 宝应县 | 南通 | 秦皇岛 | 承德 | 岳阳 | 柳州 | 荆州 | 吉林长春 | 邵阳 | 菏泽 | 丽水 | 温岭 | 梅州 | 东阳 | 乐平 | 克拉玛依 | 琼海 | 柳州 | 锡林郭勒 | 南充 | 大丰 | 枣庄 | 随州 | 杞县 | 辽宁沈阳 | 临沧 | 南安 | 通化 | 宁波 | 琼中 | 宝应县 | 仙桃 | 咸宁 | 迁安市 | 雅安 | 长葛 | 五指山 | 北海 | 衡阳 | 潮州 | 陵水 | 诸暨 | 曲靖 | 武安 | 南通 | 赵县 | 正定 | 嘉善 | 宿迁 | 甘孜 | 台山 | 柳州 | 通化 | 昭通 | 阳春 | 十堰 | 高密 | 溧阳 | 灌南 | 和田 | 平潭 | 大庆 | 汕尾 | 陕西西安 | 临沂 | 澳门澳门 | 来宾 | 汉川 | 临猗 | 偃师 | 周口 | 防城港 | 昭通 | 宿迁 | 漯河 | 瓦房店 | 乳山 | 桐城 | 灌南 | 青海西宁 | 乳山 | 怒江 | 神农架 | 雅安 | 雄安新区 | 三明 | 琼海 | 山南 | 鹰潭 | 葫芦岛 | 新沂 | 来宾 | 云南昆明 | 丽江 | 萍乡 | 阳春 | 长治 | 肇庆 | 屯昌 | 孝感 | 赵县 | 永州 | 九江 | 汉川 | 宜昌 | 阜阳 | 攀枝花 | 河南郑州 | 正定 | 湖州 | 抚州 | 公主岭 | 铜陵 | 招远 | 五指山 | 果洛 | 临夏 | 百色 | 蚌埠 | 德宏 | 韶关 | 宜春 | 新余 | 宁德 | 西双版纳 | 烟台 | 溧阳 | 蚌埠 | 宜昌 | 六安 | 朔州 | 江西南昌 | 榆林 | 澄迈 | 宜都 | 本溪 | 垦利 | 包头 | 临海 | 惠州 | 兴化 | 陕西西安 | 克孜勒苏 | 嘉善 | 十堰 | 泉州 | 台湾台湾 | 益阳 | 安庆 | 天长 | 临猗 | 潮州 | 楚雄 | 东莞 | 焦作 | 顺德 | 长兴 | 赣州 | 泗阳 | 承德 | 孝感 | 滨州 | 十堰 | 衡水 | 丹东 | 珠海 | 山西太原 | 白城 | 伊犁 | 龙口 | 泰州 | 改则 | 三河 | 萍乡 | 邹城 | 惠州 | 新余 | 简阳 | 中山 | 肇庆 | 嘉峪关 | 天长 | 锦州 | 黄石 | 揭阳 | 海拉尔 | 雅安 | 石嘴山 | 营口 | 温岭 | 滨州 | 马鞍山 |